Sugar Baby Hưng Yên – Nhã Thanh

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Sugar Baby Nhã Thanh, năm nay trong 21 tuổi, hiện đang là sinh viên, gặp khó khăn về tài chính. Cần tìm bố nuôi, anh trai nuôi, phục vụ mọi yêu cầu, nhưng phải văn minh, lịch sự, nhẹ nhàng, một tuần gặp nhau 2-3 lần, trợ cấp hàng tháng từ 6-8 triệu.