Sugar baby Hải Dương – Ngọc Nữ

HỒ SƠ CÁ NHÂN

Sugar baby Ngọc Nữ, năm nay 20 tuổi, hiện đang sống tại Hải Dương, là sinh viên. Baby có khó khăn về kinh tế và cần tìm bố nuôi, anh trai nuôi. Yêu cầu lịch sự, văn minh, nhẹ nhàng, tự do tài chính, không bị làm phiền bởi gia đình. Yêu cầu hỗ trợ hàng tháng từ 6-8 triệu.